AKCIE KOMODITY FOREXSvětové burzy a Vaše příležitost pro Online spekulace

Fungování finančních trhů je základem světové ekonomiky. Denně se na světových burzách zobchodují stovky miliard US Dollarů, denně se milióny individuálních a institucionálních obchodníků účastní dění v tomto úžasně dynamickém byznysu. Na desítkách světových burz s akciemi se denně zobchodují milióny akcií velkých, středních i malých firem. Tisíce i milióny malých i velkých obchodníků denně zajišťují své obchodní pozice ve více než stovce komodit, desítky miliónů Online obchodníků denně vyměňují své devizové prostředky na největší Online burze světa, Forexu. Světové burzy jsou primárně určeny pro zajišťovatele a nejrůznější finanční instituce. Nejvíce účastníků ovšem představují spekulující obchodníci. Dnešní parketové i elektronické burzy nabízejí neomezené příležitosti pro zájemce o spekulativní obchodování s nejrůznějšími aktivy, jistě nejpopulárnější jsou již výše zmíněné akcie, komodity a měny Forex burzy.

WinSignals pro Vaše ziskové spekulace na burze:

WinSignals je služba, v rámci které naše klienty upozorníme formou SMS a e-mailu ve chvíli, kdy identifikujeme na online trzích dostatečně profitní a zároveň bezpečnou možnost obchodu.

WinSignals je placený servis. Měsíčně identifikujeme pro nás i pro Vás 10, 20 i více obchodních signálů podle reálné situace na trzích. Zaměřujeme se zejména na likvidní a známá aktiva světových burz. WinSignals vytváříme pro vybrané měnové páry Forexu a nejvýznamnější Komodity, například akciové indexy, kovy nebo energie. Je-li vhodná situace a máme-li dost informací, přidáme i nějaké akcie nebo další komodity.

Naše výsledky jsou úžasné! Daří se nám dlouhodobě dosahovat 80 - 90% úspěšnosti v krátkodobé prognóze trhů..! Prostudujte si naše výsledky zde!

WinSignals objednávejte na tel. čísle 910 801 403 nebo e-mailem na servis@penezovod.cz.

Akcie jsou nástrojem kapitálového trhu,

vyjadřují podíl na vlastnictví konkrétního podniku. Jsou obchodovány na burzách s akciemi, které jsou organizovány zpravidla na regulovaných trzích, které spadají pod legislativu jednotlivých států. Burza je místo, které zprostředkovává nabídku a poptávku zájemců o prodej nebo nákup těchto cenných papírů. Základním smyslem je získání volného investičního kapitálu pro emitenty akcií. Zájemci o akcie kupují své cenné papíry, protože chtějí vlastnit konkrétní podíl v podniku, nebo chtějí realizovat svou ziskovou spekulaci, protože očekávají růst ceny vlastněného aktiva nebo podíl na zisku, dividendu. Smyslem profesionální spekulace je vydělávat na cenovém pohybu akcií v době jejich růstu, ale i poklesu. Trhy s finančními deriváty na akcie, např. opce nebo CFD, umožňují tento druh obchodní spekulace, kdy investor nemusí vstupovat do vlastnického vztahu s konkrétní akcií, ale zajímá jej pouze cenový pohyb akcie. Smyslem obchodní spekulace není akcii vlastnit, ale realizovat zisk z cenového pohybu, který se primárně vytváří na burzách s akciemi, na kterých jsou kotovány ceny jednotlivých akcií pro prodej nebo nákup, Bid nebo Ask, když ceny se vyvíjejí podle konkrétní nabídky nebo poptávky investorů. Vynikajícím nástrojem pro obchodní spekulaci jsou instrumenty typu CFD, o kterých pojednává tento web.

Akciové indexy

Akciové tituly na jednotlivých burzách se sdružují do tzv. regionální nebo oborových indexů. Hodnota indexu se uvádí v bodech, které se historicky odvíjí od své původní základny. Jde o relativní hodnotu portfolia akcií v indexu. Index tedy obsahuje portfolio akcií, jeho relativní hodnota zejména ukazuje, v jaké kondici je vybraný segment akciového trhu, bodový vývoj akciového indexu naznačuje náladu, sentiment obchodníků na burzách. Mnoho indexů zahraničních trhů jsou podkladovým aktivem pro finanční deriváty a tím skvělým obchodním artiklem. Obchodujeme-li s akciovými indexy, realizujeme tímto své obchodní spekulace, které mají přímou souvislost se sentimentem akciových trhů. Pro obchodní spekulaci s akciemi tedy neuvažujeme s komplikovanými parametry jednotlivých akciových titulů, ale zabýváme se výhradně technickými a fundamentálními faktory, které ovlivňují růst nebo pokles cen hodnoty akcií, v tomto případě reprezentovaným vybraným akciovým indexem. Akciové indexy jsou primárně obchodovány na komoditních Futures trzích, velmi efektivně lze realizovat obchodní spekulace na vývoj cen, sentimentu, pomocí instrumentů, jako jsou opce nebo CFD.

Komodity a komoditní Futures


Komoditní Futures jsou finanční deriváty, kterými se uzavírají tzv. termínované smlouvy ohledně budoucí dodávky konkrétní komodity v budoucím čase dle přesně nastavených pravidel mezi účastníky trhu, mezi které primárně patří dodavatelé a producenti těchto komodit, nebo jejich odběratelé či spotřebitelé. Zatímco akciových titulů se obchoduje na burzách tisíce, základních komodit je méně, než sto. Nejvíce obchodovaných a nejlépe likvidních komodit je potom méně než dvacet. To umožňuje lepší orientaci a efektivnější používání zejména fundamentálních informací z trhů pro realizaci ziskových spekulací investorům, kteří na těchto trzích zásadním způsobem převažují. Obchodování komodit je dnes zábavou i zaměstnáním pro milióny individuálních obchodníků, kteří se přiživují na cenových pohybech jednotlivých komodit. Zvláště populární je Online obchodování, díky kterému mohou obchodníci realizovat své spekulace na cenový vývoj atraktivních komodit, kterými jsou například akciové indexy, finanční komodity, energie, kovy, nebo zemědělské produkty. Velmi efektivním přístupem na finanční trhy jsou instrumenty CFD, které investorovi umožňují velmi efektivní spekulaci na cenový vývoj vybrané komodity bez toho, aby obchodník vstupoval do vlastnických vztahů k této komoditě a do běžných komplikací, které jsou součástí obchodování s komoditními Futures.

Devizová burza Forex představuje nejlikvidnější a nejvíce dynamický finanční trh na světě. Online přes internet obchodují denně milióny obchodníků, vyměňují devizové prostředky v objemech stovek miliard US Dollarů a realizují své spekulace na vývoj kurzů jednotlivých měn. Burza Forex představuje velmi atraktivní prostředí pro dynamické, levné a jednoduché spekulace a stává se oblíbeným místem pro spekulanty.Výkyvy kurzů jednotlivých měn denně nabízejí příležitosti pro spekulativní obchody a jednoduchost v obchodování, možnosti zajištění a řízení rizik umožňují dosahování rychlých zisků a efektivní obchodování.

Online spekulace

Burza CFD a Forex umožňuje realizovat obchodní spekulace a realizovat zisk z cenového vývoje kurzů světových akcií USA, Evropy a Asie, nejvíce obchodovaných komodit a nejlikvidnějších měn. Z jednoho místa můžete ze svého počítače a klídku svého obýváku nakupovat nebo prodávat finanční instrumenty na tato aktiva za účelem zisku s možnosti efektivního řízení rizik a s celou řadou dalších výhod. Webový prostor Ardeus a navazující weby zajišťují informační a vzdělávací servis k tomuto obchodování.


www.penezovod.cz tento web je zaměřen na informace a vzdělávácí produkty pro bezpečné a ziskové Online obchodování a spekulace na burze CFD a Forex.

Online Trading Manuál je podrobným průvodcem obchodování na finančních Online trzích. Výborný informační a vzdělávací produkt pro začátečníky i pokročilé. Popisuje podstatu Online obchodování, jeho fungování, základní předpoklady pro Vaší účast v totmto podnikání.